ConvaTec
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej
Stosujemy się do
standardu HONcode
dla wiarygodnej
informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.
Nota prawna  REJESTRACJA
Strona główna O firmie Produkty i refundacja Dział pomocy Edukacja Strony WWW Mapa serwisu

Forum
Słownik pojęć
Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Sklepy Medyczne
Pol-Ilco
Stowarzyszenia stomijne
Poradnie stomijne
Karta Praw Osoby ze Stomią
Proszę o kontakt

Karta Praw Osoby ze Stomią

  1. Każdy pacjent przed operacją powinien uzyskać informacje, które pozwolą mu podjąć w pełni świadomą decyzję o operacji i dadzą wiedzę o korzyściach wynikających z leczenia oraz zasadniczych aspektach życia ze stomią.
  2. Stomia powinna być wytworzona w optymalnym dla pacjenta miejscu, zgodnie z zasadami medycznymi i z uwzględnieniem wszystkiego, co będzie sprzyjało komfortowi chorego. Takie jest podstawowe prawo pacjenta.
  3. Pacjent ma prawo do uzyskania wsparcia specjalistów medycznych i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej zarówno w czasie pobytu w szpitalu, jak i po powrocie do domu.
  4. Osoba ze stomią ma prawo otrzymać pełną, bezstronną i obiektywną informację dotyczącą sprzętu stomijnego oraz zasad i sposobów zaopatrzenia w ten sprzęt.
  5. Osoba ze stomią ma prawo dokonywać wolnego wyboru sprzętu spośród dostępnego w danym kraju, bez jakiegokolwiek przymusu, skrępowania i ograniczeń.
  6. Osoba ze stomią ma prawo do informacji o krajowym towarzystwie stomijnym oraz do uzyskania wsparcia ze strony takiego towarzystwa.
  7. Osoba ze stomią ma prawo do uzyskania wszelkich informacji ważnych z punktu widzenia jej życia oraz pracy, ma prawo oczekiwać takich informacji dla rodziny i przyjaciół, aby wzrastała powszechna świadomość co do warunków, jakie są niezbędne do przystosowania do stomii oraz do osiągnięcia przez osoby ze stomią zadowalającej jakości życia po operacji.

International Ostomy Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomijne) jest organizacją powołaną dla poprawy jakości życia osób ze stomią, która za cel stawia sobie szerzenie pełnej i bezpłatnej informacji dla wszystkich ludzi ze stomią, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek i lokalnych towarzystw stomijnych. Informacja dotyczy spraw medycznych, zaopatrzenia w sprzęt oraz zasad tworzenia nowych organizacji i towarzystw stomijnych. IOA zostało powołane do tego, by reprezentować interesy wszystkich ludzi ze stomią. IOA oświadcza, że wszystkie osoby posiadające stomię mają prawo do satysfakcjonującej jakości życia po operacji, a Karta Praw Osoby ze Stomią powinna być honorowana we wszystkich krajach świata.

Źródło: Biuletyn Komitetu Organizacyjnego International Ostomy Association (czerwiec 1993 r.)

 
 
copyright © ConvaTec Polska Sp. z o.o. 2002-2010
Data ostatniej aktualizacji: 25 października 2010
Nota prawna
Webmaster